Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Licznik odwiedzin
(od 14.04.2008r.):

Aktualności

Podsumowanie 2017 r. - Pozyskiwanie środków pozabudżetowych

2017-12-28

Poniżej hasłowo zestawiono Projekty – Inwestycje wdrożone do realizacji w 2017 r. –dofinansowane ze środków zewnętrznych na lata 2017 -2019:
 • „Budowa budynku szatni sportowej wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb klubu sportowego w Siedlance” – wartość dofinansowania z MSiT: 156 000,00 zł;

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku, Zapolu, Trześni i Niwiskach oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w Niwiskach: PROW - 1 999 887,00 zł;

 • „Rozbudowa i przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku pod salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym”: RPO – 996 167,27 zł; MSiT: 265 800,00 zł

 • „Edukacja szansą na rozwój” – Projekt realizowany w 3 szkołach: SP Niwiska, SP Kosowy, SP Przyłęk – zakres: Realizacja zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych wraz z przygotowaniem nauczycieli i stworzeniem do tego odpowiednich warunków:
  dofinansowanie unijne 516 182,52 zł;

 • „Pływanie 2017” dla 120 uczniów z terenu Gminy Niwiska - Program Ministerstwa Sportu i Turystyki, Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów - dofinansowanie MSiT - 12 513,70 zł (50%)

 • Lokalny Animator Sportu – 2017 Wartość przekazanych środków z MSiT: 8 000,00 zł

 • Szkolny Klub Sportowy w Gminie Niwiska Szkoły w gminie Niwiska, które brały udział w Programie dofinansowanym z MSiT:
  SP Hucina
  SP Kosowy
  SP Niwiska
  Gimnazjum w Niwiskach
  SP Siedlanka
  SP Trześń

 • Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Hucinie – I etap w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 - Wartość pomocy finansowej: 10 000,00 zł

 • Dofinansowanie dla Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Niwiskach Środki MRPiPS: 68 400,00 zł;

 • „Budujemy i wzmacniamy rodzinę – kompleksowy program wsparcia rodzin z terenu Gminy Niwiska” Realizacja usług w Placówce Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej (opieka wychowawców, zajęcia/kółka: kulinarne, rękodzieła, artystyczne, techniczne dla dzieci) Dofinansowanie projektu z UE: 716 029,32 zł;

 • „Edukacja przedszkolna w gminie Niwiska” – funkcjonowanie ze środków unijnych Punktów przedszkolnych w Niwiskach i Przyłęku; Wartość dofinansowania z UE: 607 581,00 zł

 • „Sieć Punktów przedszkolnych w Gminie Niwiska”: funkcjonowanie ze środków unijnych w 2018 r. Punktów Przedszkolnych w Siedlance, Trześni i Kosowach. Wartość dofinansowania z UE: 873 237,50 zł.

 • Dzięki współpracy Gminy Niwiska z Klubami Sportowymi w ramach Programu „KLUB” 2017 dofinansowanie otrzymały LKS „Hucina”, UKS „Niwa”, LKS „Zacisze Trześń” LKS „Błękitni” Siedlanka oraz LKS „Orzeł” Kosowy Tym samym 5 Klubów sportowych zrealizowało program szkoleniowy i zakupy sportowe na łączną kwotę 50 000,00 zł

 • Odnawialne źródła energii w Gminie Niwiska Tytuł Projektu: Rozwój OZE w Gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski
  Lider Projektu: Gmina Niwiska
  Dofinansowanie: 1 768 851,37 zł.

  Podsumowując łączna wartość dofinansowania Projektów/Inwestycji na lata 2017 – 2019 wdrożonych do realizacji w 2017 r. to imponująca kwota: 8 048 650 zł.

  Powyższy sukces w pozyskaniu środków zewnętrznych nie byłby możliwy gdyby nie współpraca samorządu Gminy i organizacji pozarządowych, jak i współpracy między Gminami.

 • Katalog usług

  kliknij
  Galeria

  Galeria zdjęć >>
  Sołectwa
  Rozrywka
  Inne

  Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin