Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Sołectwa Gminy Niwiska

Województwo

Podkarpackie

Powiat

Kolbuszowski

Gmina

Niwiska

Sołectwo

Trześń

Liczba mieszkańców

681

Sołtys

Maria Safin
Tel. 17 2279 271

Skład Rady Sołeckiej

Irena Draus
Małgorzata Dziewit
Krzysztof Jagoda
Tomasz Mycek
Ewa Mycek

Historia, zabytki, ciekawostki…

Położona 9 km na zachód od Kolbuszowej. Przez wieś prowadzi droga powiatowa relacji Kolbuszowa - Niwiska - Tuszyma. Założył ją chyba Jan Tarnowski z Rzemienia, zapewne kilka lat przed rokiem 1576, w którym wymieniono ją jako wieś nowo lokowaną („Trzesna. Noviter locata'"). W 1585 roku Stanisław Tarnowski sprzedał Trześń z całym kluczem rzemieńskim bratu swojej żony Zofii - Hieronimowi Mieleckiemu. Według rejestru poborowego z 1591 roku wieś posiadała 10 kmieci na 1,5 łana, 2 komorników, młyn wodny z 1 kołem, browar i karczmę. Mieleccy nie cieszyli się nowym nabytkiem zbyt długo, gdyż w 1616 roku córka Hieronima - Anna Ratowska, została zmuszona do sprzedania jej Lubomirskim. Ci trzymali Trześń do drugiej połowy XVIII wieku. Potem wielokrotnie zmieniała ona właścicieli. Od połowy XIX wieku należała do Hippmanów. Mimo częstych zmian właścicieli bez dłuższych przerw, do XIX wieku, pracował we wsi młyn wodny i browar. W 1867 roku wieś weszła do powiatu Kolbuszowskiego jako samodzielna gmina wiejska, licząca 434 mieszkańców na obszarze (wraz z częścią Groble) 3,63 km kw. Oprócz 22 mórg 714 sążni pastwiska i 6,7 km dróg publicznych, gmina nie posiadała wówczas innego majątku gminnego. Obszar dworski Karola Hippmana miał 3,87 km kw. powierzchni i 41 mieszkańców. W okresie międzywojennym Trześń przyłączono do Niwisk, a status samodzielnej gromady otrzymała ona ponownie dopiero w 1947 roku. Mniej więcej w tym samym czasie rozpoczęła tu pracę Szkoła Podstawowa oraz zorganizowano OSP (w 1945 roku). Należący do Mariana Hippmana folwark rozparcelowano w 1944 roku. Z podziału gruntów skorzystało: 12 bezrolnych, 25 małorolnych i 12 średniorolnych. Rozdzielono 107,4 ha. Wieś jest dobrze zagospodarowana, posiada wszelkie warunki do rozwoju agroturystyki. Ma Szkołę Podstawową, remizę strażacką i stadion sportowy i szatnię dla zawodników. Odbywają się tu mecze piłki nożnej, imprezy sportowo-rekreacyjne i pożarnicze, organizowane przez Urząd Gminy i organizacje społeczne. Przez wieś przepływa z południa na północ potok Trześniówka, prawobrzeżny dopływ Swierczówki. Na terenie dawnego założenia parkowo- dworskiego rośnie 8 pomnikowych drzew, m.in. dwie lipy drobnolistne i 6 dębów szypułkowych w wieku od 220 do 440 lat.
Obecnie w Trześni działa 6-klasowa Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczny Punkt Przedszkolny A-B-C 1-2-3.

Instytucje, podmioty i organizacje we wsi Trześń:

- Szkoła Podstawowa (dyr. Zofia Mazur) -1 7 2279 005
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny A-B-C 1-2-3 (właścicielka Monika Mierzejewska) - 728 845 214
- OSP (prezes Mariusz Kotula) - 691 850 079
- Ludowy Klub Sportowy „Zacisze”(prezes Aleksander Branas) - 661 091 385
- Koło Gospodyń Wiejskich (przew. Barbara Cudecka) - 17 2279 355
- Firma Handlowo Usługowa „Carpe Diem” Dorota Gaweł - 17 2279 444
- Dom Weselny "Zacisze" - Zbigniew Ofiara - 601 480 313
- Gospodarstwo Agroturystyczne "Przy Grobli" Barbara Cudecka - 667 580 835Katalog usług

kliknij
Galeria

Galeria zdjęć >>
Sołectwa
Rozrywka
Inne
Realizowane Projekty

kliknij

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin