Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Licznik odwiedzin
(od 14.04.2008r.):

Aktualności

„PRZYŁĘK 2017” -alarm bojowy

2017-11-17

W dniu 16.11.2017r. o godz: 15:35 przeprowadzono niezapowiedziany alarm bojowy wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Niwiska pod kryptonimem „PRZYŁĘK 2017”. Głównym celem alarmu było:

- sprawdzenie rzeczywistego czasu dojazdu zastępów do miejsca pozorowanego pożaru,
- umiejętności nawiązywania i prowadzenia korespondencji radiowej pomiędzy zastępami OSP a Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej,
- sprawdzenie posiadanej dokumentacji operacyjnej,
- sprawdzenie kart drogowych pojazdów i kart sprzętu silnikowego,
- ważności badań technicznych pojazdów,
- posiadanie uprawnień kierowców tj. prawo jazdy i zezwoleń do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,
-umiejętność obsługi w posługiwaniu się sprzętem będącym na wyposażeniu samochodu gaśniczego,
- stan techniczny (sprawność) pojazdów, sprzętu silnikowego, sprzętu ratowniczego,
- wyposażenie osobiste ratowników tj. hełmy, kominiarki niepalne, rękawice obuwie i ubranie specjalne,
- czystość i estetyka samochodów,
- doskonalenie współpracy pomiędzy Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczą Strażą Pożarną.

Obserwatorem ćwiczeń była pani Jolanta Marut zastępca wójta gminy Niwiska.

W trakcie podsumowania ćwiczeń jednostkom OSP Przyłęk i Leszcze przekazano spalinowe pilarki łańcuchowe do drewna, OSP Hucinie pilarkę spalinową i gumowe obuwie specjalne, OSP Hucisko obuwie gumowe specjalne, natomiast OSP Siedlanka i OSP Niwiska otrzymają środek pianotwórczy, sorbent i neutralizator. Również w tym roku w jednostkach OSP Trześń, Zapole i Niwiska zainstalowano cztery automatyczne bramy garażowe.
Realizacja powyższych zakupów była realizowana dzięki dotacjom Komendanta Głównego PSP, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji a także ze środków Gminy Niwiska.

Za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, ćwiczeniach i współpracę w realizacji wszystkich zadań, przychylność i zaangażowanie pragnę podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do rozwoju ochrony p.poż. na terenie naszej gminy.

Ćwiczenia przeprowadził i sporządził informację Komendant Gminny ZOG ZOSP RP w Niwiskach Adam Haptaś.

Katalog usług

kliknij
Galeria

Galeria zdjęć >>
Sołectwa
Rozrywka
Inne

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin