Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Licznik odwiedzin
(od 14.04.2008r.):

Aktualności

Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

2016-04-19

W niedzielne popołudnie 17 kwietnia 2016 roku odbył się Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Niwiskach podczas, którego został wybrany nowy Zarząd Oddziału Gminnego. Na jego czele, przez kolejne pięć lat stać będzie, dotychczasowy prezes Zarządu, Michał Strzępa.

W Zjeździe, poza delegatami poszczególnych jednostek, udział między innymi wzięli: Zbigniew Chmielowiec – Poseł na Sejm RP, Ks. Prałat Wiesław Augustyn- Kapelan Powiatowy Straży Pożarnych, mł. bryg Marek Babula - Zastępca Komendanta PSP w Kolbuszowej, Elżbieta Wróbel - Wójt Gminy Niwiska, Ryszard Skowron - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kolbuszowej, Stanisław Kosiorowski - Prezes Honorowy ZOSP RP w Kolbuszowej, ks. Kazimierz Franczak proboszcz parafii w Niwiskach, Krystyna Kopera - Prezes GS SCH w Niwiskach oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych. W pierwszej części Zjazdu, który odbył się w remizie OSP Niwiska, ustępujący prezes Zarządu przedstawił sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP a komendant gminny informację z zakresu ochrony przeciwpożarowej i działań operacyjnych za okres 2011r – 2015r. Przedstawiono także wydatki poniesione przez samorząd i środki finansowe pozyskane z różnych dotacji na zapewnienie ochrony przeciwpożarowej (wydano łącznie ponad 1,6 mln zł). Po krótkiej dyskusji na temat funkcjonowania i finansowania ochotniczych straży pożarnych, stary zarząd otrzymał od członków zjazdu absolutorium. W dalszej części po dokonaniu wyboru członków zarządu, ukonstytuowała się jego struktura. Prezesem Zarządu został ponownie wybrany dh Michał Strzępa, wiceprezesami wybrano – dh Zbigniewa Ofiarę i dh Dariusza Pieniek. Komendantem Gminnym wybrano dh Adama Haptaś. Funkcję Sekretarza objął dh Jerzy Skiba, a Skarbnika – dh Roman Strzępka. Została wybrana Komisja Rewizyjna, która ukonstytuowała się w następującym składzie: Przewodniczący dh Adam Chlebowski, Sekretarz –dh Andrzej Krupa , dh Członek komisji – Damian Kulig.

W trakcie zjazdu wybrani zostali delegaci na zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w osobach: dh Michał Strzępa, Komendant gminny dh Adam Haptaś, dh Zygmunt Kluk i dh Elżbieta Wróbel oraz przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP: dh Michał Strzępa, dh Adam Haptaś, dh Elżbieta Wróbel.

Zjazd gminny kończy okres sprawozdawczo - wyborczy na terenie gminy Niwiska.

Nowemu Zarządowi Oddziału Gminnego ZOSP RP i wszystkim strażakom, życzymy trafności w podejmowaniu decyzji oraz sukcesów w służbie naszej lokalnej społeczności.Katalog usług

kliknij
Galeria

Galeria zdjęć >>
Sołectwa
Rozrywka
Inne
Realizowane Projekty

kliknij

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin