Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Katalog usług dla przedsiębiorców i obywateli    Wydanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji o wykreśleniu

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. 1999 nr 101 poz. 1178 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 nr 173 poz. 1808 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.)

OGÓLNY OPIS:

 • Prowadzący działalność gospodarczą ma zawsze prawo uzyskać Duplikat zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Duplikat decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej .

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony formularz wniosku.
 • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Duplikat zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Duplikat decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej wydawany jest w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
 • Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  - Poprzez pocztę tradycyjną.
  - Osobiście w siedzibie urzędu.
 • O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

REFERAT ODPOWIEDZIALNY:

 • Stanowisko d/s ewidencji działalności gospodarczej, pokój nr 15, tel: 17 2270 415, e-mail: ewidencja@gmina.niwiska.pl

OPŁATY SKARBOWE:

 • Kwota opłaty: 5 PLN (opłata skarbowa) od każdej pełnej lub rozpoczętej strony dokumentu.
 • Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.
 • Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 • Jeżeli Wnioskodawca nie wie, ile stron ma dokument, do którego będzie wydawany duplikat, przed dokonaniem wpłaty proszony jest o kontakt z urzędem (telefonicznie lub drogą elektroniczną) w celu uzyskania informacji o wysokości opłaty.

TRYB ODWOŁAWCZY:

 • Tryb odwoławczy nie występuje

Formularz do pobrania

Wniosek o wydanie duplikatu decyzji o wykresleniu z edg
Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do edg

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin