Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Aktualności z OSP

HARMONOGRAM WALNYCH ZEBRAŃ

2016-01-19

Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ochotniczych strażach pożarnych na terenie gminy Niwiska w okresie od 04 stycznia do 6 marca 2016r.

1 OSP Hucina 06.02.2016 1700 Budynek OSP
2 OSP Hucisko 20.02.2016 1700 Budynek OSP
3 OSP Kosowy 16.01.2016 1700 Budynek OSP
4 OSP Leszcze 05.03.2016 1700 Budynek Szkoły
5 OSP Niwiska 09.01.2016 1700 Budynek OSP
6 OSP Przyłęk 27.02.2016 1700 Budynek OSP
7 OSP Siedlanka 30.01.2016 1700 Budynek OSP
8 OSP Trześń 23.01.2016 1700 Budynek OSP
9 OSP Zapole 13.02.2016 1700 Budynek OSP

Wybrano nowy zarząd - OSP Kosowy

2016-01-18

W minioną sobotę kosowscy strażacy licznie zebrali się w swojej remizie, aby podsumować miniony rok, a także wybrać nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną.
Zebranie otworzył prezes jednostki dh. Stanisław Róg, który przywitał zaproszonych gości: kpt. Adama Haptasia Komendanta Gminnego OSP, Prezesa Oddziału Gminnego Zarządu ZOSP w Niwiskach Michała Strzępa i Wójta Gminy Niwiska Elżbietę Wróbel.
Następnym miłym akcentem było wręczenie odznaki za wysługę lat dla druhów strażaków.
W dalszej części zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności i finansowe za rok 2015, zostało udzielone absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Kolejnym punktem spotkania było wybranie nowych władz OSP. W jawnym głosowaniu wybrano zarząd i komisję rewizyjną w skład których wchodzą:

Zarząd OSP w Kosowach:
Prezes – Stanisław Róg
I Wiceprezes-naczelnik – Waldemar Piątkowski
II Wiceprezes – Zbigniew Urban
Zastępca naczelnika – Piotr Urban
Sekretarz – Janusz Posłuszny
Skarbnik – Krzysztof Piechota
Gospodarz – Tadeusz Wołowiec

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Dariusz Zieliński
Wiceprzewodniczący – Bogdan Hanych
Sekretarz – Wojciech Piątkowski

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2016 - OSP Niwiska

2016-01-12

W dniu 9 stycznia 2016r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Niwiskach. W zebraniu wzięli udział druhowie OSP Niwiska oraz zaproszeni goście w osobach; Zbigniew Chmielowiec – Poseł na Sejm RP, Ks. Prałat Wiesław Augustyn- Kapelan Powiatowy Straży Pożarnych, mł. bryg. Marcin Wieczerzak reprezentujący Komendanta PSP w Kolbuszowej, Elżbieta Wróbel Wójt Gminy Niwiska, kpt. Adam Haptaś – Komendant GminnyOSP, Stanisław Kosiorowski - Prezes Honorowy ZOSP RP w Kolbuszowej. Otwarcia zebrania dokonał Michał Strzępa – Zastępca Prezesa, następnie wybrano przewodniczącego zebrania w osobie dh Jerzego Skiby. Po przyjęciu porządku zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności OSP, finansowe, komisji rewizyjnej. Członkowie OSP udzielili absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
Przeprowadzono wybory do Zarządu OSP oraz do Komisji Rewizyjnej. Wybrano delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP i przedstawicieli OSP do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.
Wybrano Zarząd OSP w składzie:
Prezes – Michał Strzępa
I Wiceprezes-naczelnik – Adam Haptaś
II Wiceprezes - Zbigniew Zieliński
Zastępca naczelnika – Rafał Kopera
Sekretarz – Marcin Mucha
Skarbnik – Andrzej Krupa
Gospodarz – Marian Żądło
Członek zarządu – Jan Gruszka

Na Zjeździe Oddziału Gminnego ZOSP RP OSP Niwiska reprezentować będą: Michał Strzępa, Adam Haptaś, Zbigniew Zieliński, Andrzej Krupa, Maria Strzępa i Grażyna Kasza. Delegacji do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP: Michał Strzepa, Adam Haptaś, Zbigniew Zieliński i Rafał Kopera.
Jednostka OSP w Niwiskach liczy obecnie 87 członków zwyczajnych w tym: 6 wspierających, 6 członków honorowych, 11 druhen oraz 8 MDP. Za 30 letnie pełnienie funkcji Prezesa OSP podziękowano druhowi Zygmuntowi Klukowi, który swoją funkcję pełnił z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem. Goście zabierający głos w dyskusji wysoko ocenili działanie jednostki OSP, pracę Zarządu, a szczególnie ustępującego Prezesa.Zestawienie wyjazdów jednostek OSP Gminy Niwiska za 2015r.

2016-01-12

Jednostki OSP z naszej gminy interweniowały 28 razy przy pożarach. Były to pożary budynku mieszkalnego wraz z kotłownią, poszycia leśnego, młodnika i całkowitego pożaru drzew, nieużytkowych powierzchni rolniczych, suchych traw, ścierniska i śmietnika. Do miejscowych zagrożeń wyjeżdżano 18 razy, były to interwencje związane z wypadkami drogowymi, potrąceniem rowerzystki, powalonymi drzewami na drogi wskutek silnych wiatrów, tonącego psa i uwalnianie ptaka, holowanie samochodu dostawczego i pomoc pogotowiu w wyciągnięciu karetki pogotowia. ... więcej

Opłatek Strażaków w Siedlance

2016-01-08

W dniu 06 stycznia 2016 roku w Siedlance odbyło się spotkanie opłatkowe strażaków z terenu gminy Niwiska.
W uroczystości udział wzięli: Zbigniew Chmielowiec – Poseł na Sejm RP, Ks. Prałat Wiesław Augustyn- Kapelan Powiatowy Straży Pożarnych, Ks. Kazimierz Franczak Proboszcz Parafii Niwiska Ks. Prałat Stanisław Samborski – Proboszcz Parafii Kosowy, st. bryg. Florian Pelczar Komendant PSP w Kolbuszowej, Robert Róg Przewodniczący Rady Gminy w Niwiskich, Elżbieta Wróbel Wójt Gminy Niwiska, kpt. Adam Haptaś – Komendant Gminnego Związku OSP, Ryszard Skowron - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kolbuszowej, Stanisław Kosiorowski - Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kolbuszowej Michał Strzępa - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Bartłomiej Peret -Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolbuszowa oraz inni kierownicy jednostek z terenu gminy, druhowie strażacy z wszystkich jednostek z terenu gminy Niwiska.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Kosowach. W świąteczny nastrój wprowadzili uczniowie Szkoły Podstawowej w Siedlance. Prezes OSP Siedlanka Waldemar Pieniek w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlance - przywitał wszystkich przybyłych gości, złożył noworoczne życzenia oraz zaprosił do wspólnego kolędowania.
NIEZAPOWIEDZIANY ALARM OSP

2015-12-11

W dniu 10 grudnia o godzinie 08:37 przeprowadzono niezapowiedziany alarm bojowy wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Niwiska pod kryptonimem „TREŚŃ 2015". Głównym celem ćwiczenia było sprawdzenie możliwości podjęcia skutecznych działań ratowniczo - gaśniczych przez jednostki OSP gminy Niwiska w godzinach dopołudniowych jak również zwrócenie uwagi na braki w wyposażeniu indywidualnej ochrony ratowników. Na niezapowiedziany alarm przybyły wszystkie jednostki OSP.
Informację sporządził i przeprowadził ćwiczenia Komendant Gminny ZOG ZOSP RP w Niwiskach Adam Haptaś.


Złota jubilatka – OSP Leszcze

2015-08-11

W upalną niedzielę 9 sierpnia 2015r. w Leszczach odbyły się uroczystości związane z 50 leciem założenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w tej miejscowości, połączone z poświęceniem figurki św. Floriana - patrona strażaków. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w intencji strażaków i ich rodzin odprawioną przez księdza prałata Wiesława Augustyna Kapelana Strażaków Powiatu Kolbuszowskiego, proboszcza parafii Niwiska Kazimierza Franczaka i wikariusza ks. Michała Domasika, a dalsze odbyły się na placu przed budynkiem remizy . Dowódcą zgrupowania był kpt. Adam Haptaś - Komendant Gminny ZOSR RP w Niwiskach a druhna Maria Strzępa w imieniu gospodarzy prowadziła uroczystość . W obchodach udział wzięły delegacje wraz z pocztami sztandarowymi z jednostek OSP z terenu gminy Niwiska oraz zaproszeni goście w osobach: Zbigniew Chmielowiec - Poseł na Sejm RP i jednocześnie Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków, dh Franciszek Augustyn – członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Rzeszowie, Ryszard Skowron - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kolbuszowej, Stanisław Kosiorowski – Prezes Honorowy Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kolbuszowej, Wojciech Cebula – Wicestarosta Kolbuszowski, Józef Prymon i Zbigniew Ofiara – Radni Powiatu Kolbuszowskiego, st. bryg. Florian Pelczar – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej , Elżbieta Wróbel – Wójt Gminy Niwiska, Robert Róg – Przewodniczący Rady Gminy Niwiska, Michał Strzępa – Prezes ZOG ZOSP RP w Niwiskach, Bogusław Kuna – Dyr. Szkoły Podstawowej w Hucisku, Jerzy Skiba – Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Niwiskach, Krystyna Kopera – Prezes Gminnej Spółdzielni „SCh” w Niwiskach, druhowie Prezesi i Naczelnicy Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Niwiska, mieszkańcy wsi Leszcze w tym były mieszkaniec profesor ASP, wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, artysta malarz i rzeźbiarz – Lucjan Orzech. Poświęcenia figurki św. Floriana dokonał jej fundator - ks. prałat Wiesław Augustyn w asyście Wiceprezesa OSP Leszcze i sołtysa Stanisława Wilka.

Historię OSP Hucisko przedstawił druh Adam Świder a postać św. Floriana w zabawnej inscenizacji przedstawili uczniowie SP w Hucisku
Uroczystość była również okazją do wręczenia medali za zasługi dla pożarnictwa i odznak „Strażak Wzorowy”

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa:
dh Ryszard Mokrzycki s. Mariana - OSP Hucina
dh Marian Owsik s. Władysława - OSP Leszcze
dh Jerzy Skiba s. Józefa - OSP Niwiska
Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa:
dh Podgórski Krzysztof s. Józef - OSP Leszcze

Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa:
dh Dorota Dłużeń c. Ludwika - OSP Niwiska
dh Stanisława Mycek c. Stanisława - OSP Hucisko
dh Józef Piękoś s. Franciszka – OSP Hucina

Odznakę „Strażak Wzorowy”
dh Zbigniew Ofiara s. Mariana - OSP Trześń
dh Dariusz Zieliński s. Tadeusza - OSP Kosowy

Przemówienia zebranych gości były wyrazem uznania i wdzięczności dla strażaków za ich służbę, dla organizatorów uroczystości oraz władz samorządowych za działalność na rzecz straży pożarnych

Galeria zdjęć

VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę

2015-04-28

Ponad 100 tysięcy strażaków wzięło udział w VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków w dniu 26 kwietnia 2015r. Za opiekę nad ich służbą dziękowali zarówno strażacy zawodowi, jak i ochotnicy. Mszę św. na Jasnogórskim Szczycie poprzedził niezwykły koncert - około 150 strażackich orkiestr dętych wystąpiło we wspólnym repertuarze.

Do Częstochowy na pielgrzymkę przyjechali członkowie ochotniczych straży pożarnych, funkcjonariusze i pracownicy cywilni Państwowej Straży Pożarnej, a także m.in. słuchacze szkół pożarniczych i strażacy zakładowych straży pożarnych. Honorowymi gośćmi byli m.in.: Prezydent RP Bronisław Komorowski, Komendant Główny PSP bryg. Wiesław Leśniakiewicz, Waldemar Pawlak Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy w swoich przemówieniach powiedzieli „ nasza służba to, Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. W duchu dziękczynienia przybywamy tu do Jasnogórskiej Pani by podziękować za naszą społeczną i zawodową służbę dla naszej Ojczyzny i obywateli”. Mszę św. celebrował delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa strażaków abp Sławoj Leszek Głodź z koncelebrą 160 kapelanów strażaków . Homilie abp Głódź poświęcił strażakom, powiedział m.in., że brać strażacką wyróżnia nie tylko mundur, ale nade wszystko poczucie zawodowej stabilności i dyscypliny. Po homilii strażacy złożyli ślubowanie, któremu przewodniczył ks. bryg. Jan Krynicki krajowy kapelan strażaków.

Gmina Niwiska również brała udział w tej doniosłej uroczystości. W pielgrzymce uczestniczyli druhny i druhowie strażacy z wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z pocztami sztandarowymi na czele z kapelanem powiatowym strażaków ks. Prałatem Wiesławem Augustynem.
Galeria zdjęć

Turniej Wiedzy Pożarniczej

2015-03-06

4 marca 2015 roku w Gimnazjum Publicznym im. Św. Królowej Jadwigi w Niwiskach odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” na szczeblu gminnym, w którym udział wzięło 15 uczniów ze Szkół Podstawowych i 10 uczniów Gimnazjum Publicznego z naszej gminy.

W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła Kinga Pieniek - Szkoła Podstawowa w Siedlance, 2 miejsce zajęła Emilia Ofiara - Szkoła Podstawowa w Trześni , natomiast 3 miejsce zajął Michał Mazur - Szkoła Podstawowa w Kosowach.

W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyła Aleksandra Kuca, 2 miejsce – Gabriela Kiwak i 3 miejsce – Gabriela Chmielowiec.
Konkurs przeprowadziła komisja w składzie bryg. Krzysztof Samojeden z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej, kpt Adam Haptaś Komendant Gminny ZOSP RP w Niwiskach, Grażyna Kasza członek Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Niwiskach.

Zwycięzcy turnieju gminnego będą reprezentować naszą gminę na szczeblu powiatowym w dniu 13 marca 2015r. Wszystkim uczestnikom turnieju zostały wręczone nagrody i upominki. W tegorocznym turnieju przedstawiciele TUW oraz PZU przedstawili ofertę ubezpieczeniową i zakres ubezpieczeń oraz docenili poszanowanie wiedzy uczniów w dziedzinie bezpieczeństwa p.poż fundując upominki i gadżety promocyjne.

HARMONOGRAM walnych zebrań

2015-01-13

HARMONOGRAM walnych zebrań sprawozdawczych/sprawozdawczo-wyborczych w ochotniczych strażach pożarnych na terenie Gminy Niwiska w okresie od 01.01.2015r do 31.12.2015r

OSP Niwiska 10.01.2015r godz 17:ºº Remiza OSP
OSP Trześń 14.03.2015r godz 17ºº Remiza OSP
OSP Leszcze 08.03.2015r godz 17ºº Remiza OSP
OSP Przyłęk 22.02.2015r godz 17ºº Remiza OSP
OSP Kosowy 17.01.2015r godz 17ºº Remiza OSP
OSP Siedlanka 07.02.2015r godz 17ºº Remiza OSP
OSP Hucisko 21.02.2015r godz 17ºº Remiza OSP
OSP Hucina 08.02.2015r godz 17ºº Remiza OSP
OSP Zapole 28.02.2015r godz 17ºº Remiza OSP

X opłatek strażaków w Niwiskach

2015-01-05

W dniu 3 stycznia 2015 roku w Niwiskach odbyło się 10. - jubileuszowe spotkanie opłatkowe strażaków OSP z terenu gminy Niwiska, w którym wzięło udział około 90 druhów oraz zaproszeni goście: Zbigniew Chmielowiec – poseł na Sejm RP, st.bryg. Jan Ziobro z-ca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie, Franciszek Augustyn – członek Zarządu Głównego Związku OSP RP - Prezes ZOP ZOSP w Mielcu, Józef Kardyś – Starosta Kolbuszowski, ks. prałat Wiesław Augustyn - Powiatowy Kapelan Strażaków, mł.bryg. Marek Babula - z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej, Ryszard Skowron - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kolbuszowej, Stanisław Kosiorowski - Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kolbuszowej, Józef Prymon – Radny Powiatu Kolbuszowskiego, Elżbieta Wróbel - Wójt Gminy Niwiska, Robert Róg -Przewodniczący Rady Gminy Niwiska, Jolanta Marut – Sekretarz Gminy Niwiska, Michał Strzępa - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, kpt. Adam Haptaś – Komendant Gminnego Związku OSP RP oraz członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Niwiskach i kierownicy jednostek organizacyjnych z terenu gminy oraz pracownicy urzędu gminy. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele p.w. Świętego Mikołaja w Niwiskach, koncelebrowaną przez ks. prałata Wiesława Augustyna, ks. Kazimierza Franczaka - proboszcza parafii Niwiska, ks. prałata Stanisława Samborskiego – proboszcza parafii Kosowy i ks. wikariusza Michała Domasika z głównym koncelebransem ks. prałatem Janem Pępkiem – dziekanem Dekanatu Kolbuszowa Zachód, który wygłosił homilię.

W świąteczny nastrój wprowadził koncert kolęd nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach z dyrektorem szkoły Aleksandrą Klupś. Wszyscy uczestnicy połamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Druhna Maria Strzępa w imieniu organizatorów a szczególnie Prezesa OSP Niwiska – Zygmunta Kluka przywitała wszystkich przybyłych gości, zaprosiła do wspólnego kolędowania i podziękowała wszystkim sponsorom oraz druhnom, druhom i małżonkom z OSP Niwiska przygotowującym spotkanie. Inicjatorem spotkań ( jedynych w powiecie kolbuszowskim) jest ks. kapelan Wiesław Augustyn za co brać strażacka jest mu bardzo wdzięczna.

Galeria zdjęć

Relikwie św. Floriana w Niwiskach

2014-11-10

W niedzielę 9 listopada br. odbyła się uroczystość przekazania relikwii św. Floriana – patrona strażaków, hutników , kominiarzy i wielu innych z Bazyliki Św. Floriana z Krakowa do Kolegiaty pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej.

Relikwie , które zostały sprowadzone staraniem m.in. ks. prałata Wiesława Augustyna - Kapelana Strażaków Powiatu Kolbuszowskiego będą służyć wszystkim wiernym a szczególnie strażakom. Parafia pw. św. Mikołaja w Niwiskach jest pierwszą parafią Diecezji Rzeszowskiej graniczącą z Archidiecezją Krakowską i dlatego ks. dr Ryszard Świder – delegat proboszcza Bazyliki św. Floriana dokonał uroczystego przekazania relikwii naszej parafii gdzie głosił okolicznościową homilię na wszystkich mszach św. Wartę honorową przy relikwiach pełnili strażacy z parafii Niwiska a parafianie mieli możliwość uczcić Świętego w czasie adoracji przez ucałowanie relikwii. Pobyt relikwii zakończył się specjalnym nabożeństwem i przewiezieniem w honorowej asyście strażaków z Gminy Niwiska do Kolbuszowej.

Więcej informacji na stronie PSP Kolbuszowa.

Galeria zdjęć

Kryptonim „KOSOWY 2014"

2014-10-24

W środę 22 października 2014r.o godz. 15.20 w Kosowach przeprowadzono ćwiczenia TAKTYCZNO – BOJOWE pod kryptonimem „KOSOWY 2014’’. W manewrach doskonalących gaszenie pożarów kompleksów leśnych udział brały wszystkie zastępy OSP z terenu gminy Niwiska. Głównym celem ćwiczeń było:

1.Doskonalenie procedur alarmowania i wprowadzania do działań sił i środków krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego oraz pozostałych jednostek OSP z terenu gminy.
2.Doskonalenie umiejętności dowódczych poszczególnych funkcyjnych PSP i OSP, a także współpracy z kierującym działaniem ratowniczym i Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej.
3.Doskonalenie współpracy jednostek ochrony przeciwpożarowej z administracją samorządową oraz innymi służbami i podmiotami podczas działań ratowniczo – gaśniczych.
4.Sprawdzenie procedur zawartych w „Planie ratowniczym powiatu’’.
5.Doskonalenie umiejętności praktycznych strażaków – ratowników podczas akcji ratowniczo – gaśniczych związanych z gaszeniem pożaru lasu i innymi miejscowymi zagrożeniami .
Obserwatorami ćwiczeń byli : wójt gminy Niwiska pani Elżbieta Wróbel Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dh. Zygmunt Kluk, Prezes ZOG ZOSP RP w Niwiskach dh. Michał Strzępa, pani Jolanta Marut sekretarz U.G. Niwiska, pani Grażyna Kasza inspektor U.G. Niwiska ds. ochrony p.poż.

Ćwiczenia przeprowadził i sporządził informację Komendant Gminny Adam Haptaś.

Galeria zdjęć

Nowy sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP z terenu gminy Niwiska

2014-10-24

W ramach środków własnych Gminy Niwiska oraz dofinansowania z WFOŚiGW w Rzeszowie zrealizowano następujące zadania:
- „Zwiększenie potencjału technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlance umożliwiające skuteczne działania na wypadek klęsk żywiołowych oraz poważnych awarii w gminie Niwiska”

- „Zwiększenie potencjału technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Niwiskach umożliwiające skuteczne działania na wypadek klęsk żywiołowych oraz poważnych awarii w gminie Niwiska” – wartość zadania: 21 880,80 zł; dofinansowanie w kwocie 14 880,80 zł;

- „Zwiększenie potencjału technicznego jednostek straży pożarnych z terenu gminy Niwiska umożliwiające skuteczne działania na wypadek klęsk żywiołowych oraz poważnych awarii” – wartość zadania: 22 485,60 zł; dofinansowanie w kwocie 15 000,00 zł. Sprzęt będzie wykorzystywany przez OSP Leszcze, OSP Zapole i OSP Kosowy, OSP Trześń, OSP Hucina, OSP Przyłęk.

Zestawienie sprzetu

Przedmiotowy sprzęt ratowniczy został przekazany strażakom podczas ćwiczeń - manewrów strażackich, które odbyły się w dniu 23.10.2014 r. w Kosowach.

Celem realizacji powyższych zadań jest przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska występującym na terenie Gminy Niwiska, powiatu kolbuszowskiego a także na obszarze województwa podkarpackiego.

Na zakończenie manewrów w ramach akcji „Dęby Wolności” Pani Wójt Elżbieta Wróbel wraz ze strażakami posadziła sadzonkę dęba obok remizy OSP w Kosowach.

Na zakończenie manewrów w ramach akcji „Dęby Wolności” Pani Wójt Elżbieta Wróbel wraz ze strażakami posadziła sadzonkę dęba obok remizy OSP w Kosowach.

Alarm bojowy OSP

2014-07-21

W piątek 18 lipca 2014r.o godzinie 17.10 przeprowadzono niezapowiedziany alarm bojowy wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Niwiska pod kryptonimem „GIMNAZJUM 2014”. Głównym celem alarmu było:

- sprawdzenie rzeczywistego czasu dojazdu zastępów do miejsca pozorowanego pożaru,
- umiejętności nawiązywania i prowadzenia korespondencji radiowej pomiędzy zastępami OSP a Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej,
- sprawdzenie posiadanej dokumentacji operacyjnej,
- sprawdzenie kart drogowych pojazdów i kart sprzętu silnikowego,
- ważności badań technicznych pojazdów,
- posiadanie uprawnień kierowców tj. prawo jazdy i zezwoleń do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,
-umiejętność obsługi w posługiwaniu się sprzętem będącym na wyposażeniu samochodu gaśniczego,
- stan techniczny (sprawność) pojazdów, sprzętu silnikowego, sprzętu ratowniczego,
- wyposażenie osobiste ratowników tj. hełmy, kominiarki niepalne, rękawice obuwie i ubranie specjalne,
- czystość i estetyka samochodów,
- doskonalenie współpracy pomiędzy Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczą Strażą Pożarną.

Obserwatorami ćwiczeń byli : wójt gminy Niwiska pani Elżbieta Wróbel przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dh. Zygmunt Kluk, prezes ZOG ZOSP RP w Niwiskach dh. Michał Strzępa.
Cwiczenia przeprowadził i sporządził informację Komendant Gminny Adam Haptaś.

HARMONOGRAM walnych zebrań

2014-01-24

HARMONOGRAM walnych zebrań sprawozdawczych/sprawozdawczo-wyborczych w ochotniczych strażach pożarnych na terenie Gminy Niwiska w okresie od 01.01.2014r do 31.12.2014r

OSP Niwiska 25.01.2014r godz 17:ºº Remiza OSP
OSP Trześń 08.03.2014r godz 17ºº Remiza OSP
OSP Leszcze 15.02.2014r godz 17ºº Remiza OSP
OSP Przyłęk 01.03.2014r godz 17ºº Remiza OSP
OSP Kosowy 01.02.2014r godz 17ºº Remiza OSP
OSP Siedlanka 23.02.2014r godz 17ºº Remiza OSP
OSP Hucisko 22.02.2014r godz 17ºº Remiza OSP
OSP Hucina 08.02.2014r godz 17ºº Remiza OSP
OSP Zapole 09.02.2014r godz 16ºº Remiza OSP


Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin